# 5 | Saaristojen ja pankin väliset sarjakasvit

Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une installation en série depuis la berge vers des îlots en rivière. Cas #5

Palauta vesiväylän ekologinen jatkuvuus: liikkuva asennus, jossa virtaus kynnyksen, luotojen ja rantojen välillä on pieni.

uppoarkku taipuma mylly pankki

Ranskassa jokiin on kirjattu maaliskuun 2010 virtausesterekisterin mukaisesti yli 60 000 rakennelmaa – patoja, sulkuja, harjanteita, myllyjä – ja ne ovat mahdollisia esteitä ekologiselle jatkuvuudelle. Euroopan vesidirektiivissä (DCE 2000 – Vesipolitiikan puitedirektiivi) vahvistetaan joulukuu 2027 määräajaksi ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
Joella tehtävät kunnostustyöt ja tiettyjen hydraulisten laitosten kohdennettu poistaminen lisääntyvät, jotta voitaisiin edistää kalojen vapaata liikkumista ja poistaa sedimenttejä luonnon monimuotoisuutta ja alueidemme identiteettiä kunnioittaen.

VESIEN VÄLIAIKAINEN JOHTAMINEN LA VARENNE -JOESSA (SEINE MARITIMEN MAAKUNNASSA) WATER-GATE© -TYÖPADON AVULLA

uppoarkku-tasoitus-maa

WATER-GATE© -työpato asennettiin viime heinäkuussa helpottamaan La Varenne -joessa tehtäviä töitä: Torcy-le-Petit’n entisen kehräämön hydraulinen rakennelma poistettiin kokonaan ja kolme kiviharjannetta rakennettiin kompensoimaan korkeuseroa ja vahvistamaan penkereitä.

Työn toteutuksesta vastasi Longueville-sur-Scie’n kunnan Nature Environnement Terrassement -yritys.
Työn rahoitti Seine-Maritimen vesilaitos ja maakunta.

Toteuttaminen kolmen Water-Gate© -työpatotyypin avulla:
1 – Water-Gate© WA 2850 -työpato: korkeus 71 cm x pituus 15 m
2 – Water-Gate© WA 3950 -työpato: korkeus 100 cm x pituus 15 m
3 – Kaksi parillista Water-Gate© WA 3950 -työpatoa

TÖIDEN TAVOITTEET:

  • Varmistaa sedimenttien kunnollinen läpikulku joessa.
  • Mahdollistaa kalojen vaellus poistamalla ylitsepääsemätön este ja edistää symbolisten lajien paluuta: meritaimenien, merilohien, kivisimppujen ja nahkiaisten paluuta.
  • Täyttää Euroopan vesipolitiikan puitedirektiivin sääntelyvelvoitteet.
  • Hallita yleiseen turvallisuuteen liittyvät riskit.

Katso koko artikkeli TÄÄLTÄ (Syndicat du Bassin Versant de l’Arques)

tasoitus joki uppoarkku kynnys

Ennen töiden aloitusta
Harjanteen tasoittaminen| Kalatien poistaminen

renaturation river TYÖPATOJEN

Töiden aikana
Veden väliaikainen johtaminen Water-Gate© -järjestelmän avulla

uppoarkku joki kynnys

Töiden jälkeen
Uudet kiviharjanteet, penkereiden vahvistaminen

Yksi tämän työmaan erityispiirteistä oli vesien johtamismenetelmä Water-Gate© -työpadon avulla. Tämä suuri pressu, joka kiinnittyy helposti joen pohjaan, mahdollistaa näin ollen joen johtamisen rakennelmanpoistamistöiden tarpeita varten. Ensimmäinen tapaus maakunnassa ja liitossa.

JOUSTAVIEN TYÖPATOJEN ASENNUS TYÖN ALUSSA:

uppoarkku pankki taipuma kynnys
uppoarkku taipuma maansiirto- renaturaation
cofferdam renaturation maanrakennuksesta
Water-Gate © -joustavat kasetit ovat asennettu sarjaan. Osa nro 1 ylävirtaan alueelta oikealta rannalta pääsaarelle.
La Varenne: Torcy-le-Petitin vanhan kehruulaitteen kynnyksen tuhoaminen. Ylävirran virtauksen väliaikainen ohjaaminen joustavilla Water-Gate© -kasvitammilla.
Sähkökalastus vesieläinten siirtämiseksi työmaalle työn aikana.