Miten ne toimivat?

WT-sarjan joustavat padot ovat kevyitä ja nopeita asentaa. Niiden avulla on mahdollista pysäyttää saastuminen tai tehdä siirrettävä imukohta joen profiilista riippumatta.

epäpuhtauksien pato 3D-hiilivetyjenerottimessa

Saasteiden torjunta

Saastumisen pysäyttäminen ennen sen leviämistä

Saasteita torjuvan Water-Gate© -padon alaosassa on avaamisjärjestelmiä, joiden läpi puhdas vesi voidaan vapauttaa. Tämä pinnalla tapahtuva eristäminen auttaa paksuntamaan saastelauttaa niin, että sitä on aikaa käsitellä.
Vapauttamisreiät voidaan pitää avoinna tai suljettuina operaation aikana.

Watergaten padon periaate paloturvallisuuteen

Tulipalosuoja

Luonnonvesien tehokkaampi käyttö

Joustavat padot mahdollistavat sen, että pumppukoneet voivat imeä vettä koko vesistön alueella: maaseudulla, vuoristossa ja metsäpaloissa. Pienimmästäkin virtauksesta, purosta tai joesta tulee palomiesten toimesta siirrettävä vesivaranto tulipalojen aikana.
10 litraa sekunnissa kulkeva vesivirta riittää täyttämään nopeasti 2 paloletkua.

1

ASENTAMINEN

Avaa pato joen yli etureuna ylävirtaan päin. Keskitä pato varmistaen, että sen reunat nousevat penkereille. Levitä.

2

UPOTUS

Upota etureuna joen pohjaan. Seiso etureunalla padon paineistukseen saakka.

3

PAINOJEN ASETTAMINEN

Laita etureunan painoksi painosäkkejä tai joesta otettuja kiviä.

4

VAPAUTTAMISREIÄT

Avaa reiät niissä kohdissa, joissa on säädettävä veden pintaa tai kerättävä pinnalla olevia saasteita. Reiät suljetaan imukäytössä.

Edut

Suojaaminen hätätilanteissa

 • Käyttövalmis: Ranskan erityiset valmiussuunnitelmat (PPI-suunnitelmat), hätätilanteiden pelastussuunnitelma (plan rouge -suunnitelma), vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK).
 • Nopea asennus lähellä saastumispaikkaa.
 • Itselukkiutuva: ankkurointia ei tarvita.

Esimerkillinen kestävyys

 • Kemiallinen kestävyys taattu 12 tunnin ajan.
 • Mekaaninen kestävyys: erittäin kestävä kangas hankausta ja repeytymisiä vastaan / Turvaommelkohdat.
 • Lämmönkesto: +50 °C – +40 °C ilman vaurioita.

Ympäristön suojelu

 • Tarvitaan vain yksi pato paksuja tai kelluvia saasteita vastaan.
 • 100 % tehokkuus kaikissa joissa: kapeissa, vähävirtauksisissa, kivipohjaisissa…
 • Luonnonvesiä voidaan käyttää paremmin ilman uutta maanjärjestelyä.
 • Juomakelpoista vettä ei tarvitse enää käyttää tulipalojen sammuttamiseen. DECI: Asetus nro 2015 – 235, annettu 27 päivänä helmikuuta 2015 ulkoisesta suojaamisesta tulipaloja vastaan.

Optimoi jo olemassa olevia keinoja

 • Laajentaa siirrettävien pelastuskeinojen toimintakenttää.
 • Ne sopivat kaikkiin koneisiin kompaktiutensa ansiosta.
 • Reagointinopeus kasvaa.
 • Kallisiin säiliöihin voidaan investoida vähemmän.
 • Pieni investointi, kun otetaan huomioon siirrettävät valmiudet vesialueilla.

WT: kattava valikoima joustavia patoja joissa suoritettaviin pelastustöihin

pato pilaantumisaika joki periaate
Ominaisuudet:
* Työpato on suunniteltu ilman vastapainoja: joustava etureuna kiinnittyy täydellisesti epätasaisiin alustoihin
** Vain seisovien vesien kunnostamiseen
*** Syvä maan suojapressu, joka helpottaa kävelyä joen yli ja pumppaus, joka ei aiheta riskejä altaille
**** Vähentää eroosion riskejä erityisesti hiekkapohjissa ylivuodon sattuessa
Selvitys WT: n pilaantumista ehkäisevien padojen alueesta

Lisävaihtoehdot

LISÄTUOTTEET