Miten ne toimivat?

WT-sarjan joustavat padot ovat kevyitä ja nopeita asentaa. Niiden avulla on mahdollista pysäyttää saastuminen tai tehdä siirrettävä imukohta joen profiilista riippumatta.

epäpuhtauksien pato 3D-hiilivetyjenerottimessa

Saasteiden torjunta

Saastumisen pysäyttäminen ennen sen leviämistä

Saasteita torjuvan Water-Gate© -padon alaosassa on avaamisjärjestelmiä, joiden läpi puhdas vesi voidaan vapauttaa. Tämä pinnalla tapahtuva eristäminen auttaa paksuntamaan saastelauttaa niin, että sitä on aikaa käsitellä.
Vapauttamisreiät voidaan pitää avoinna tai suljettuina operaation aikana.

Watergaten padon periaate paloturvallisuuteen

Tulipalosuoja

Luonnonvesien tehokkaampi käyttö

Joustavat padot mahdollistavat sen, että pumppukoneet voivat imeä vettä koko vesistön alueella: maaseudulla, vuoristossa ja metsäpaloissa. Pienimmästäkin virtauksesta, purosta tai joesta tulee palomiesten toimesta siirrettävä vesivaranto tulipalojen aikana.
10 litraa sekunnissa kulkeva vesivirta riittää täyttämään nopeasti 2 paloletkua.

1

ASENTAMINEN

Avaa pato joen yli etureuna ylävirtaan päin. Keskitä pato varmistaen, että sen reunat nousevat penkereille. Levitä.