# 6 | U-muotoinen kasetti | Joet

Etureuna pidetään poissa vedestä, jotta pato ei täyttyisi ennen sijoittamisen päättymistä.
Ilmakuva. Water-Gate© -asennus U: ssa Asennus jokeen virran suuntaisesti.
Näkymä ylävirtaan. Water-Gate© -asennus U: ssa Asennus jokeen virran suuntaisesti.

Joensuuntainen asennus tai U-muotoinen työpato

Tämä on asennus, jota käytetään penkereiden kunnostamiseen ja töihin, joissa käytetään vain yhtä osaa joesta | Joet, joita ei voida padota kokonaan.

työpato joen suuntaisesti

Kuinka asennus suoritetaan?
Ohjauksen vaiheet

 1. Asennusalueen valmistelu
  Poista terävät esineet, poista joen muta / maljakko, aseta kivet tai hiekkasäkit, jos maa on liukas, jotta kitkavoimat kasvavat, asenna pysäyttimet alavirtaan, jos virta on voimakasta, aseta painolastipussit ylävirtaan liikkumista varten, puhdista joen rannat.
 2. Valmistelut joen penkereellä
  Avaa joustavat työpadot, levitä ne ja kiinnitä ne toisiinsa.
 3. Asettaminen jokeen
  Vedä valmiiksi kiinnitetyt kasetit haluttuun paikkaan pitämällä etureuna vedestä.
  Aseta kasetti halutulla tavalla (L tai U tai vinosti).
 4. Upotus
  Upota etureuna joen pohjaan.
  Seiso etureunalla työpadon paineistukseen saakka.
 5. Kiinnitys
  Kiinnitä etureunan metallirenkaat paaluilla helpottamaan sijoittamista, kunnes joustava kasetti on paineistettu.
 6. Painojen asettaminen
  Laita etureunaan painoksi painosäkkejä tai joesta otettuja kiviä.
 7. Turvaaminen
  Jos penkereet ovat pystysuoria, kiinnitä siirrettävän työpadon reunat, jotta ne eivät tipu veteen.
 8. Työalueen viemäröinti
  Aloita pumpattavan veden tyhjentämisen tila.
U-muotoinen kasetti - Rakennustyömaa - Näkymä ylävirran sillalta
U-muotoinen kasetti - Rakennustyömaat - Näkymä vasemmalta rannalta
U-muotoinen kasetti - Rakennustyömaa - Näkymä ylävirtaan