Project Description

Työpadon kohtisuora asennus jokeen | Loiva rinne

Loivassa rinteessä on suositeltavaa asettaa kaksi joustavaa työpatoa kuivattavan alueen ylä- ja alavirtaan. Alavirran työpato voi yleensä olla matalampi.

Työpadot kiinnitetään etureunan metallisissa renkaissa olevien tankojen avulla, jotta voidaan välttää liukuminen puhallettavan työpadon paineistukseen saakka.

Työalueiden kuivaaminen pumppaamalla.

Työpadon joen kanava tuotantoketjun loppupäässä

Käsittely

Valmistelut joen penkereellä
Avaa joustavat työpadot, levitä ne ja kiinnitä ne toisiinsa.

Asettaminen jokeen
Jos vain yhden työpadon pituus on riittävä, avaa se suoraan joen poikki ja levitä se.
Muutoin vedä aikaisemmin kiinnitetyt työpadot joen poikki pitäen etureuna pois vedestä.
Keskitä työpato varmistaen, että sen reunat nousevat penkereille.

Upotus
Upota etureuna joen pohjaan.
Seiso etureunalla työpadon paineistukseen saakka.

Painojen asettaminen
Laita etureunaan painoksi painosäkkejä tai joesta otettuja kiviä.

Turvaaminen
Jos penkereet ovat pystysuoria, kiinnitä siirrettävän työpadon reunat, jotta ne eivät tipu veteen.

Share This Story, Choose Your Platform!