#2 | Viemäröinti kahden kasvien välillä

Water-Gate © -asennus virtauksen ohjaamiseen ECOPAL © -tyyppisellä putkella. Näkymä ylävirtaan.
Water-Gate © -asennus kanavaan, jossa on kaksi päähän-hännään kuuluvaa kasettia. Väliosan kuivaus Grundfos-pumppauksella.
Kahden Water-Gate © -kasvipadon asentaminen päästä päähän siten, että ohutputki asetetaan joustaville patoille.

Kanavat, vallihaudat, pienet joet: Tällä asennuksella suuret alueet voidaan tyhjentää pienemmällä kokonaispituudella.

Tämän tyyppistä asennusta suositellaan kapeille, kevyesti viistoille virroille. Joustavat kassalevyt asennetaan asettamalla saranat ”taaksepäin”.

Poista jokimuta / maljakko
On välttämätöntä puhdistaa joen pohja, jonne kasetit sijoitetaan, muuten on olemassa vaara, että niiden vakaus vaarantuu täytettäessä (hydrostaattinen paine). Jos taustan ja maan väliset kitkavoimat ovat riittämättömät, pato voi alkaa liukastua.

Työpadon joen kanava tuotantoketjun loppupäässä

Asennustavat vesistön tyypistä riippuen

 1. Asennus makeaan veteen
  Asennamme ensin ylävirran kaaren (ks. Tapaus #1, pystysuora kasetti).
  Alavirran kassakaappi voi yleensä olla alempi. Ylävirran virtaus voidaan ohjata putken läpi, joka on asetettu joustavien kasettipatojen alle, tai pumppujen kautta.
 2. Asennus seisovaan veteen
  Rauhallisessa vedessä kasit ovat ennalta sijoitettu ankkuroimalla etureuna veden pohjaan. Kiinnitys tapahtuu etureunan metallirenkaisiin asetettujen paalujen avulla estämään kankaan liikkuminen, kunnes kasetti on täysin paineistettu pumppaamalla.
Tšekin siviiliturvallisuuden testaama joustava Water-Gate-kasetti © WA-50
Water-Gate © joustavat patot, jotka on järjestetty kahden seinän yli. Hydrostaattinen paine kohdistetaan kankaalle seinää vasten, kun se kohdistetaan maahan.
Water-Gate © joustava pato, joka nojaa seinää vasten. Etureuna on kiinnitetty laudalla vuotojen vähentämiseksi vettä täytettäessä.

Vedenpoisto / rakennustyömaan tyhjentäminen

Käytännössä on yleensä 3 vaihetta.

 1. Alussa vedettömän alueen tason asteittainen lasku. Kofferdam-kangas painetaan vain osittain maahan, vedeneristys on osittainen, joten hyvän painolastin merkitys etureunassa.
 2. Sitten tason lasku kiihtyy, kun kasetti lisää paineita.
 3. Viimeinen kolmasosa tarvitsee usein enemmän pumppausvoimaa, varsinkin jos kasetin korkeus on tärkeä ja maaperä on huokoista. Kuivattavalla alueella voi esiintyä ylikuormituksia viestivien astioiden periaatteen / lain mukaisesti.
Ennen pumppaamista kasettikangas kelluu vedessä. Etureuna kiinnitetään maahan ja liitetään siihen.
Pumppauksen aikana tasoero kasvaa ylävirran ja alavirran välillä. Joustava pato on paineistettu. Alempi kangas seuraa vähitellen virran pohjaa.
Rakennustyömaan uupuminen. Tunkeutuminen kasetin alle riippuu maaperän huokoisuudesta ja paine-erosta.