Saastuneiden nesteiden hätäsuojaus | Water-Gate©

Tee suojapato ennätysajassa: palonsammutusveden pidättäminen.

Siirry neutraalille alueelle: kemiallinen pilaantuminen, saastuneet nesteet.

Joustava ja kevyt ratkaisu, joka kiinnittyy kaikkiin maaperiin – ilman ankkurointia, maaperän ominaisuuksista riippumatta (betoni, asfaltti, maa-aines, kiviaines, jne) ja kaikissa sen muodoissa (rinne, reunukset, esteet, jne).

Hydrodynaaminen painojen asettaminen: pato ei luisu pois paikaltaan veden saapuessa yht’äkkiä.

Water-Gate© -pidätyspato voidaan asentaa vielä silloin, kun tulva on jo alkanut!

Jätepolttoaineen tulipalo

Water-Gate© -innovaatio
Joustava ratkaisu rajoitetuille alueille

Kemiallinen kestävyys