# 9 | Asennus betonielementtirumpuun

WA-3930-joustavan kasetin asennus betonielementtirumpuun.
Joustava Water-Gate© WA-3930 -kansi asennettuna betonirunkoon. Ei ankkurointia maahan.
Kiinnitetään joustavan Water-Gate© WA-3930 -kauhan vasen pää betonielementtirumpun seinää vasten.

Kiinnityskohdat molemmissa päissä ja maadoituksen karheuden vahvistaminen.

Asennus kehykseen on vaikeampaa, koska et voi toimia virran rannalta.
Muninta-alue on valmisteltava ennen kasetin käyttöönottoa.
Poikkeama voidaan tehdä putkilinjalla padon alla (katso tapaus # 1) tai harjanteen reunalle sijoitetulla valumalla (katso video).

Joustavat Water-Gate© -kassit. Kaavio asennuksesta betonirumpuun | Tapaus # 9

Ohjauksen vaiheet

 1. Puhdista levityspinta
 2. Valmista 3 kiinnityspistettä jokaiseen seinään
 3. Aseta soratukkia maahan lisäämään kitkavoimia
 4. Reititä joustava kasetti
 5. Avaa kasetti
 6. Avaa kangas. Huomaa, että etureuna on aina pidettävä poissa vedestä!
 7. Ripusta joustavan kasetin 4 kulmaa seinille
 8. Aseta kangas oikein kahden seinän väliin ja hiekkasäkkien päälle
 9. Aseta etureuna veden pohjaan. Koordinoidut toimet!
 10. Tarkista, että kangas menee oikein, jännittämättä, molemmin puolin seinää kohti.
 11. Liitäntälaite etureunaan ja kulmiin
 12. Harjanne reuna: aseta kiinnikkeet kulmiin rypytysten välttämiseksi ja sijoita kelluntavarusteet
 13. Kiinnitä etureuna seiniin
Joustavan Water-Gate© WA-3930 -kauhan 4 kulman ripustaminen seinille.
Aseta sorasäkit maahan joustavan Water-Gate© -paton alle kitkavoimien lisäämiseksi.
Etureunan kiinnittäminen pystysuoraa seinää vasten painetulla lankulla.

Poisto | Pelastusliivin käyttö on pakollista!

Irrota kaikki kiinnikkeet toiselta puolelta.

Nosta etureuna juoksemaan vettä kasetin alla.

Kasetti alkaa liukua ylävirran työntövoiman alla.

Kun virtaus vähenee huomattavasti, kaikki kiinnikkeet irrotetaan vastakkaiselta puolelta.

Joustavan Water-Gate© -kofferdamin poistaminen. Etureuna on nostettu päästämään vettä kasetin alle ja vähentämään kitkavoimia.