#7 | U-muotoinen kasetti | Moats – vesimuodostumat

Vedenpoisto: joustavan Water-Gate© -kofferdamin edut ja rajoitukset

Edut

 • Mukautuu jokirannan kokoonpanoihin
 • Antaa työskennellä jaksoissa sivuston rajoitusten mukaan: asennukset U: ssa, L: ssä tai : ssä
 • Sallii työskentelyn alueilla, joihin rakennuskoneet eivät pääse
 • Sallii työskentelyn ilman eksogeenisten materiaalien lisäämistä
 • Aikaa säästävä, nopea käyttöönotto rajoitetulla henkilöstöllä

Rajat

 • Suurin pidätyskorkeus 2 metriä
 • Vakausvaara mutaisella maalla: Muta on poistettava kassalle osoitetulta alueelta
Eristyssäiliöt River putki
U-muotoinen kasetti - Frederiksbordin linna - Asennus valmistunut
U-muotoinen kasetti - Frederiksbordin linna - Pumppauksen alku
U-muotoinen kasetti - Frederiksbordin linna - pumppauksen loppu

Tarvittavat vaatimukset onnistuneelle asennukselle

 1. Koettele kasvien suunnitellun reitin syvyys. Varmista, että mittapää on työalueen ulkopuolella, koska kassalevyjen jalanjälki (maata koskettavan alemman kankaan mitat) on tärkeä.
 2. Tarkista vesimuodostuman (lampi, altaan, linnakourun) korkeuden laskemisen mahdollisuus: estä ylävirta, avaa poistoventtiili
 3. Laske työn keston edellyttämä suurin pidätyskorkeus ottamalla vähintään 20 cm marginaalia (h-arvo kaaviossa). On mahdollista koota erikokoisia kasseja sopeutumaan altaan reljeefiin.
 4. Laske vaadittavien kasvien pituus pinta-alan mittojen (L ja larvojen) ja h-arvon
 5. Poista liete paikasta, johon kasetti asennetaan, jotta vältetään liukastumisvaara paineen aikana. Jos maa pysyy liukkaana, aseta kivimaja kasetin alle ennen asettamista kitkavoimien lisäämiseksi.
 6. Käytä tehokkaita pumppausvälineitä paineistamaan joustavia patoja ja tyhjentämään työmaa-aluetta. Pumppausvälineet riippuvat veden korkeudesta ja kasvien alla olevan maaperän huokoisuudesta.
U-muotoinen kasetti | Tarvittavan kokonaispituuden laskeminen pidätyskorkeuden ja alueen pinta-alan mittojen mukaan.