Project Description

Joensuuntainen asennus tai U-muotoinen työpato

Tämä on asennus, jota käytetään penkereiden kunnostamiseen ja töihin, joissa käytetään vain yhtä osaa joesta | Joet, joita ei voida padota kokonaan.

työpato joen suuntaisesti

Käsittely

Valmistelut joen penkereellä
Avaa joustavat työpadot, levitä ne ja kiinnitä ne toisiinsa.

Asettaminen jokeen
Vedä työpato veteen kohti toivottua sijoituspaikkaa pitäen etureuna vedenpinnan yläpuolella.
Aseta työpato haluttuun muotoon (L- tai U-muotoon tai vinosti).

Upotus
Upota etureuna joen pohjaan.
Seiso etureunalla ja varusta se painolastilla.

Kiinnitys
Kiinnitä etureunan metalliset renkaat tankojen avulla, jotta voidaan välttää liukuminen puhallettavan työpadon paineistukseen saakka.

Kuivatus
Aloita kuivattavan tilan pumppaus.

Share This Story, Choose Your Platform!