Project Description

# 4 | L-muotoinen kasetti | Tuki sillapinolle

Tätä asennusta käytetään rakennelmiin, joissa on yksi tai useampi pilari.

Aloita joen penkereeltä ja ohita pilari ylävirran kautta varmistaen, että käytössä on:

  • riittävän pituinen työpato varmistamaan tiiviys siltaa vasten
  • riittävän suuri aukko pilarien välillä mahdollistamaan padon kuljettaminen niiden läpi.
Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une installation en L avec appui sur une pile de pont. Cas #4

Joen kaltevuusdesta ja voimasta riippuen voidaan joutua tekemään samanlainen asennus sillan alavirtaan.
Tässä tapauksessa valittua pilaria ei ohiteta ja pato kiinnitetään seinään, joka on lähtöpenkerettä vastapäätä.

Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une double installation en L amont et aval avec appui sur une pile de pont.Pente faible. Cas #4bis
Travaux rivière. Batardeaux souples Water-Gate©. Installation en L à l'amont. Busage, dérivation d'un cours d'eau.
Travaux rivière. Batardeaux souples Water-Gate©. Installation en L à l'aval. Busage, dérivation d'un cours d'eau.
Travaux rivière. Batardeaux souples Water-Gate©. Busage, dérivation d'un cours d'eau.