Project Description

#2 | Viemäröinti kahden kasvien välillä

Installation Water-Gate© avec dérivation de flux par canalisation type ECOPAL©. Vue Amont.
Installation Water-Gate© dans un canal avec deux batardeaux tête-bêche. Assèchement de la section intermédiaire par pompage Grundfos.
Installation de deux batardeaux Water-Gate© tête bêche avec tube de dérivation placé sur les barrages flexibles.

Kanavat, vallihaudat, pienet joet: Tällä asennuksella suuret alueet voidaan tyhjentää pienemmällä kokonaispituudella.

Tämän tyyppistä asennusta suositellaan kapeille, kevyesti viistoille virroille. Joustavat kassalevyt asennetaan asettamalla saranat “taaksepäin”.

Poista jokimuta / maljakko
On välttämätöntä puhdistaa joen pohja, jonne kasetit sijoitetaan, muuten on olemassa vaara, että niiden vakaus vaarantuu täytettäessä (hydrostaattinen paine). Jos taustan ja maan väliset kitkavoimat ovat riittämättömät, pato voi alkaa liukastua.

Työpadon joen kanava tuotantoketjun loppupäässä

Asennustavat vesistön tyypistä riippuen

 1. Asennus makeaan veteen
  Asennamme ensin ylävirran kaaren (ks. Tapaus #1, pystysuora kasetti).
  Alavirran kassakaappi voi yleensä olla alempi. Ylävirran virtaus voidaan ohjata putken läpi, joka on asetettu joustavien kasettipatojen alle, tai pumppujen kautta.
 2. Asennus seisovaan veteen
  Rauhallisessa vedessä kasit ovat ennalta sijoitettu ankkuroimalla etureuna veden pohjaan. Kiinnitys tapahtuu etureunan metallirenkaisiin asetettujen paalujen avulla estämään kankaan liikkuminen, kunnes kasetti on täysin paineistettu pumppaamalla.
Test d'un batardeau souple Water-Gate© WA-50 par la sécurité civile Tchèque
Barrages souples Water-Gate© disposés à cheval entre deux murs. La pression hydrostatique s'applique sur la toile contre les murs comme elle s'applique sur le sol.
Barrage souple Water-Gate© appuyé contre un mur. On fixe le bord d'attaque avec une planche pour réduire les fuites lors de la mise en eau.

Vedenpoisto / rakennustyömaan tyhjentäminen

Käytännössä on yleensä 3 vaihetta.

 1. Alussa vedettömän alueen tason asteittainen lasku. Kofferdam-kangas painetaan vain osittain maahan, vedeneristys on osittainen, joten hyvän painolastin merkitys etureunassa.
 2. Sitten tason lasku kiihtyy, kun kasetti lisää paineita.
 3. Viimeinen kolmasosa tarvitsee usein enemmän pumppausvoimaa, varsinkin jos kasetin korkeus on tärkeä ja maaperä on huokoista. Kuivattavalla alueella voi esiintyä ylikuormituksia viestivien astioiden periaatteen / lain mukaisesti.
Avant pompage la toile du batardeau flotte sur l'eau. Le bord d'attaque est fixé au sol et lesté.
Pendant le pompage la différence de niveau augmente entre l'amont et l'aval. Le barrage souple se met en pression. La toile inférieure épouse progressivement le fond du cours d'eau.
Epuisement de la zone chantier. Les infiltrations sous le batardeau dépendent de la porosité du sol et de la différence de pression.