Project Description

# 1 | Asennus ⊥ kohtisuorassa

Tämä on nopein ja näyttävin asennus. Joustavien työpatojen paineistus tapahtuu hetkessä.

Water-Gate© sopii kaikille joen pohjille: uskomattoman joustavuutensa ansiosta puhallettava työpato kiinnittyy joen penkereihin ja pohjaan, oli joen muoto mikä tahansa.

Water-Gate© takaa erinomaisen vesitiiviyden veden pohjamateriaaliin kohdistaman paineen ansiosta.

Eristyssäiliöt River putki

Kuinka haaroitusputket tulisi asentaa?

 1. Ensinnäkin putkien halkaisija on mitoitettava oikein joen havaitun keskimääräisen virtausnopeuden perusteella vastaavalla ajanjaksolla.
 2. Suosittelemme putkien sijoittamista Water-Gate© padon alle hyödyllisen osan ja virtauksen optimoimiseksi. Aaltoputket voidaan haudata pankin reunaan tai sijoittaa sänkyyn matalassa kohdassa työmaan rajoituksista riippuen.
 3. Putki tulee kiilata hiekkasäkkeillä tai mieluiten savella, jotta putken pohjassa olevat vuotot estetään 2 metrin päässä etureunasta.
 4. Peitä savi kivikivellä kitkan lisäämiseksi ennen Water-Gate© -asennuksen asentamista.
Calage d'une canalisation ECOPAL avec de l'argile, côté amont. Partie qui va recevoir le bord d'attaque du batardeau souple Water-Gate©
On place des roches sur l'argile pour augmenter les forces de friction et éviter le glissement du batardeau souple lors de la mise en pression.
On déroule le barrage souple Water-Gate© directement dans le lit de la rivière par-dessus l'argile et les pierres posées sur le fond.

Irrotettava ylivuotopatruuna ja joustavat putket kapeille jokipohjoille

Pienillä virtausnopeuksilla – alle 100 l / s | 360m3 / h – On mahdollista käyttää Water-Gate© DS-1200 virtaussuojaa, joka on sijoitettu suoraan padon harjanteen reunalle. Evakuointi tapahtuu joustavilla polyetyleeniputkilla, joiden osa on 450 mm.

Joustavat letkut on helppo asentaa, ja niiden pinta-ala on pienempi ja kyky ohittaa esteet.

Tämä säästää huomattavasti aikaa työmaan valmisteluvaiheessa.

Batardeau souple Water-Gate© installé sur un bras de rivière en Montagne avec le déversoir de surface DS-1200 sans son tuyau souple.
On fixe le tuyau de décharge souple DP-3075 de diamètre 450mm au déversoir Water-Gate© puis on déroule totalement vers l'aval avant la mise en eau.
Deux déversoirs Water-Gate© DP-1200 installés en parallèle pour canaliser le flux amont de la rivière.

Kuinka asennus suoritetaan?
Ohjauksen vaiheet

 1. Asennusalueen valmistelu
  Poista terävät esineet, poista joen muta / maljakko, aseta kivet tai hiekkasäkit, jos maa on liukas, jotta kitkavoimat kasvavat, asenna pysäyttimet alavirtaan, jos virta on voimakasta, aseta painolastipussit ylävirtaan liikkumista varten, puhdista joen rannat.
 2. Valmistelut joen penkereellä
  Avaa joustavat työpadot, levitä ne ja kiinnitä ne toisiinsa.
 3. Asettaminen jokeen
  Jos vain yhden työpadon pituus on riittävä, avaa se suoraan joen poikki ja levitä se. Muutoin vedä aikaisemmin kiinnitetyt työpadot joen poikki pitäen etureuna pois vedestä. Keskitä työpato varmistaen, että sen reunat nousevat penkereille.
 4. Upotus
  Upota etureuna joen pohjaan. Seiso etureunalla työpadon paineistukseen saakka.
 5. Painojen asettaminen
  Laita etureunaan painoksi painosäkkejä tai joesta otettuja kiviä.
 6. Turvaaminen
  Jos penkereet ovat pystysuoria, kiinnitä siirrettävän työpadon reunat, jotta ne eivät tipu veteen.