#5 | Säilytysaltaan nostaminen

Hätäsuojaus: joustavat padot toimivat kuin irrotettava pado

  1. Käytä maan topografiaa pitopadon luomiseen rajoittamalla käytettävää kokonaispituutta.
  2. Kerää vuotovesi talteen pumppaamalla / Suodata puhdas vesi patoon sisäänrakennetuilla vapautusrei’illä.
  3. Huolla säännöllisesti asennustilaa ja huolehdi siitä, että saasteidenpoistolaitteet