#1 | Sammutusvedet – Kalteva maaperä

Kuinka hallita suuria määriä kaltevassa maassa?

  1. 360° tutkimus. On varmistettava, että kaikki saastunut vesi voidaan ottaa talteen mahdollisimman kauas rakennuksista ilman, että se haittaa pelastuspalvelun toimintaa.
  2. Painovoimavirtaus: Topografia ja sadevesiverkostot mahdollistavat tulvavyöhykkeiden tunnistamisen.
  3. Retentiotilavuus: mobiililaitteen korkeudet ja pituus on sovitettu pidätysvyöhykkeiden topografisten ominaisuuksien mukaan.

8 Water-Gate© joustavan padon asennuskaavio – 122m

Strategia: ohjaa saastuneen veden virtaus tieltä suojavyöhykkeelle (”Kevyiden ajoneuvojen” pysäköintialue) säilyttäen samalla hätäajoneuvojen pääsy paikalle (joustavat esteet, jotka voidaan ylittää ajoneuvolla).

Upotettava pinta-ala: 1000 m2

  • 2 WL-1450 + 6 WL-2650 | Suurin korkeus: 66 cm
  • 1 pikakäyttöinen laatikko: P 165 x L 122 x K 100 cm | Paino 610 kg
  • Asennusaika (kontti paikan päällä): 3 henkilöä 15 min | 2 henkilöä 20 min

Suojatilan tilavuus: 300 m3

18 joustavan Water-Gate© -padon asennuskaavio – 250 m jaettuna 3 vyöhykkeeseen

Strategia: hillitä rakennusten valumavirtauksia käyttämällä parkkipaikkoja väliaikaisina varastointialtaina.

3 upotettavaa aluetta | Kokonaistulva-ala: 9160 m2

  • 2 WL-1450, 2 WL-2630, 10 WL-2650, 4 WL-3950 | Suurin korkeus: 100 cm
  • 3 pikakäyttöistä laatikkoa (370 kg / 640 kg / 735 kg)
  • Asennusaika: 4 henkilöä 25 min | 2 henkilöä 45 min

Suojarakennuksen kumulatiivinen tilavuus: 2600 m3