#6 | Ojan/padon/kanavan tukos

Joustavat suojapadot halaavat kaikkia esteitä

  1. Alempi kangas on asetettava paikoilleen estettä vasten ilman jännitystä vuotojen rajoittamiseksi mahdollisimman paljon.
  2. Padon päät (poissa vedestä) on kiinnitettävä estämättä ylemmän kankaan asianmukaista leviämistä.