TULVA – uusi aikakausi
Varustautuminen nopeilla suojelukeinoilla siellä missä haasteet ovat suurimmat.

Vuosisadan tulvaa pelätään joka vuosi ja vaikka Ranska ei kohdannut ihan niin suurta tulvaa, se koki vuoden 2016 kesäkuussa suuria tulvia, jotka vaativat 4 ihmisen hengen ja aiheuttivat miljardin euron suuruiset vahingot. Se luokiteltiin kalleimmaksi luonnonkatastrofiksi vuonna 2010 riehuneen Xynthia-myrskyn jälkeen.

Tulvasuojelusta ei ole laadittu mitään selviä suunnitelmia erityisesti Pariisissa.
Silti taloudelliset haasteet ovat suuria ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että kesäkuun 2016 tulva oli vasta sen suuren tulvan alkua, jonka on ennustettu saapuvan Pariisiin.
Viranomaiset kertovat kriisinhallintasuunnitelmista, mutta yhtään konkreettista suojelutoimea ei ole suunniteltu tähän päivään mennessä.

Jotkut julkiset yritykset kuten Pariisin liikennelaitos (RATP) ja Ranskan valtion rautatiet (SNCF) ovat alkaneet ottaa käyttöön siirrettäviä tulvien vastaisia ratkaisuja haavoittuvimmissa kohdissaan.

Esim: Pato seinämissä | C-linja keskustassa | Water-Gate©

Vuosisadan tulva ei ole tulva, joka tapahtuu kerran sadassa vuodessa!

Termi ”vuosisadan” tarkoittaa ilmiötä, jolla on yksi mahdollisuus sadasta tapahtua joka vuosi.
Todennäköisyys siihen, että Pariisissa ei olisi yhtään vuosisadan tulvaa seuraavien 100 vuoden aikana on 36,6 %. Todennäköisyys sille, että olisivähintään yksi vuosisadan tulva seuraavalla vuosisadalla on 63,4 %.

Historialliset tiedot:
Seine on ylittänyt 6 metrin korkeuden 36 kertaa 1600-luvulta lähtien.
3 tulvaa on ylittänyt 8 metrin korkeuden ja niitä voidaan kutsua vuosisadan tulviksi: 1658, 1740 ja 1910. Näin ollen 1900-luvulla on ollut kaikista eniten tulvia, mutta ei vuosisadan tulvaa!

Suurta tulvaa ei voi varastoida, sen täytyy antaa mennä ohi ja on suojeltava kaikista haavoittuvimmat kohteet, joissa inhimilliset ja taloudelliset haasteet ovat suurimmat.
Vuodesta 1949 lähtien rakennettuihin tekoaltaisiin voidaan toki varastoida yli 800 miljoonaa m³ vettä! Mutta siinä se onkin – niihin voi säiliöidä tulvan vain 4 päivän ajaksi. Matemaattisesti ne eivät voi suojella meitä vuosisadan tulvaa vastaan. Vuoden 1910 tulva kesti 45 päivää 18.1. – 8.3.1910.

Pascal Klein I MegaSecur.Europe

Natixis | GROUPE BPCE – TULVARISKIEN KÄRJESSÄ!

Yksityisellä sektorilla riskinhallinnasta vastaavat henkilöt ovat ymmärtäneet hyvin siirrettävien passiivisten suojien kuten tekoaltaiden heikkouden. Koska he ovat tietoisia yrityksensä omaisuuden haavoittuvuudesta, he tutkivat huolellisesti uusia aktiviisia suojauskeinoja. Natixis päätti ottaa ensiaskeleen ja hankkia ”Water-Gate© -teknologiaa”, MegaSecurEurope -yhtiön suunnittelemia ja kehittelemiä tulvapatoja.

Riskianalyysi

Natixis-yhtiöllä (Groupe BPCE, Ranskan toiseksi suurin pankkikonserni) on kaksi kiinteistöä, jotka ovat alttiita tulvariskeille Seinen rannalla Charenton-le-Pontissa (2- 4 ja 14 – 18, Avenue du General de Gaulle). Egis Eau -tutkimusvirasto toteutti kattavan kartografian Natixisin omaisuudesta. Toiminnan menetyksistä tehtiin tarkka arvio simuloimalla tulvan eri tasoja. Kesäkuun 2016 tapahtumien jälkeen Natixis-BPCE päätti järjestää tarjouskilpailun hankkiakseen suojausjärjestelmän kaikkein haavoittuvimmille kiinteistöilleen.

Tulvariskialueiden kartoitus
Jokea pitkin kulkevaa suojarakennelmaa ei ole olemassa, Natixisin rakennukset sijaitsevat keskimäärisen tulvariskin alueella eli sellaisen tulvan alueella, jonka korkeus on 1 – 2 m.
Päätettiin säilyttää suojatoimien väestönsuojeluvalmiuden järjestämisen edellytykset (skenaario R1): vuoden 1910 tulvan hydraulinen mallinnus ottaen huomioon nykyiset järjestelyt. Skenaariotaso R1 tasolla Charentonin keskiössä Ranskan yleinen tasaaminen (NGF): 34,38 m

Carte des zones inondables DRIEE Ile de France. Barrages anti inondation Water-Gate©

Tekninen toimintasuunnitelma

  • Suojata tehokkaasti ja kattavasti kaksi kiinteistöä ja maanalaisten pysäköintitilojen sisäänkäynnit
  • Saavuttaa Ranskan yleinen tasaaminen (NGF) 34,38 m joka kohdassa, eli suojata 1,50 metrin korkeuteen saakka!
  • Estää tulva vesijohtoverkostojen jäljittämisellä
  • Asentaa hulevesien talteenottojärjestelmä, joka on sähköisesti itsenäinen
  • Pystyä asentamaan suojaus alle 24 tunnissa
  • Minimoida varastoinnin kokonaistila

Toteutettu toimenpide

Seinen ylitulvimisen aiheuttama tulvariski luokitellaan hitaaksi vaaraksi (>24 H), joka oikeuttaa niiden suojauskeinojen asentamisen, jotka on merkitty ehkäisemistoimenpiteisiin (haavoittuvuuskartoitus).

Ensimmäisen tutkimuksen jälkeen, jossa käsiteltiin erilaisia suojausvaihtoehtoja (rakennusten yksilöllinen suojaus osioittain tai perimetrinen 360-asteinen suojaus), päätettiin toteuttaa puoli-perimetrinen skenaario seuraavissa kohteissa:

Schéma d'implantation des barrages souples anti-crue Water-Gate autour de plusieurs bâtiments à Charenton-le-Pont.
Dispositif de protection inondation périmétrique pour bâtiments Water-Gate©.

A) Docapost-yrityksen Seinen-puoleinen seinä **
B) Bercy2-ostoskeskuksen pysäköintialueen suojarakenne*

Tämä suunnitelma auttaa vähentämään huomattavasti valmistelutöitä ja suojelemaan Bercy-, Nouveau Bercy- ja Docapost-rakennuksia.

Tuoteinnovaatio: WS-sarjan Water-Gate© -joustavat tulvaesteet

Koska tämä mittatilaustyönä tehty tulvaeste on toteutettu suhteessa korkeus x seisomapinta-ala | 1 x 3, se mahdollistaa rakennuskokonaisuuden kiertämisen vieden vain vähimmäismäärän tilaa rajoittaen samalla kaupunkikalusteiden poistamista ja kiinnittäen esteet maahan.
Tehokas kaikissa maaperissä: ruohossa | asfaltilla | kivetyksillä

Schéma en coupe d'un barrage anti-inondation Water-Gate© série WL avec lestage intégré.
0 m
Kokonaispituus
0
Osaa, joiden pituus on 7 – 15 metriä
0
Erilaista korkeutta
0 cm
Maksimikorkeus
0m3
Kokonaistilavuus