Project Description

Väliaikainen Water-Gate© -tulvasuojausjärjestelmä Brabantin suistoalueen vesikomitealle

flood protection hollande

Havenweg 65
4671 BT Dinteloord, Pays-Bas
51.639833, 4.377583
Riski Dinteloordin kanavan ylitulvimisen aiheuttama tulva – Alueellinen pato ei suojele tulva-aluetta
Avattu pituus 604 m
Laitteisto 40 kpl WL 2050 -esteitä 3 nopean käyttöönoton laatikossa
Suojauskorkeus 50 cm
Täytäntöönpano 30′
Pystytys Siirrettävän padon molemmat päät loppuvat veden yläpuolella (maankohoamisen takia)
Sijainti Havenweg Dinteloord / NL

Haavoittuvuusdiagnoosi

Dinterloord virtaa suoraan Dintel-joesta Suuren tulvan aikana koko alue on vaarassa: kriittinen taso jokimaisemassa, Volkerak-järven pinta nousee, kanavan sulku on suljettu, vesi vetäytyy Mark-Dintel-Vliet -jokialueella, vesi ylitulvii “saumoihin”, Hollandsch Diep -joesta tulleita liikavesiä säilytetään pohjoisissa säiliöissä.

flooded area map Nederland

Tulvasimulaatio – Lähde: www.archiprix.nl

Vaaran vähentämiseen rakenteellisilla toimenpiteillä käytetään suuria summia (katso jäljempänä tuleva Leevee 34 -järjestelmä). Investointien päätarkoituksena on pienentää tulvien esiintymistiheyttä: rakentaa/modernisoida hydraulisia rakenteita (patoja, säännöstelypatoja ja sulkuja), hidastaa vuotoja…

Tulvat johtuvat “luonnollisesta” hydrologisesta tapahtumasta, jota voidaan joskus lieventää (suojarakenteiden rakentaminen), mutta tulvariski säilyy sen jälkeenkin.

On yleisesti hyväksytty, että kaikkien tulvantorjuntasuunnitelmien pitäisi täydentää näitä rakenteellisia toimia toimenpiteillä, joilla vähennetään ihmisten ja omaisuuden haavoittuvuutta.

flood risk analysis nederland

Ote Alankomaiden kansallisesta tulvariskianalyysistä – 2015

Steenbergenin kuntaa suojaavat Primaire Waterkeringen (punainen viiva seuraavassa kuvassa) ja Regionale Waterkeringen (vihreä viiva).

flooded area in Nederland

Steenbergenin riskikartta – Keskimääräinen mahdollisuus

Riskikartasta näkyy, että keskimääräisen mahdollisuuden kohdalla aluetta suojataan lukuun ottamatta Dintel-joen törmiä ja Havenweg-tietä.

flood from a canal in town

Water-Gate© -suojaussimulaatio – 604 m Havenweg-tiellä

Water-Gate© -tulvasuojausjärjestelmä sopii täydellisesti tällaiseen tilanteeseen. Se vähentää kaikkien talojen ja rakennusten haavoittuvuutta, kun kyseessä on Dintel-joen korkean veden merkkien luona nouseva vesi.

Suositeltavat tulvasuojauslaitteet

protection inondation quartier - rive

Suositeltu laite koostuu 604 metristä joustavia Water-Gate© -tulvapatoja, joiden korkeus on 50 cm ja jotka ovat käyttövalmiita ja pakattu 3 nopean käyttöönoton laatikkoon. Koko suojan käyttöönottoon alle 20 minuutissa tarvitaan vain trukki tai perävaunu ja 3 ihmistä!

Water-Gate© -tulvasuojan monipuolisuus mahdollistaa asennuksen kaikille maaperille ja halutulle reitille. Pato muokkautuu kaupungissa olevien esteiden muotoon; kävelyteiden, jalkakäytävien ja seinien muotoon… Kaikki Water-Gate© -padot voidaan liittää yhteen niiden korkeudesta riippumatta integroitujen tarranauhojen avulla.

Suojaus voidaan siis helposti:
– Jakaa 15,2 metrin pituisilla suojilla (15,2 m = yhden WL 2050 -esteen pituus).
– Pidentää myöhempien hankintojen yhteydessä Water-Gate© -tuotteen mallista riippumatta.
“Ajoneuvojen ylitysmahdollisuus” antaa ajoneuvoille mahdollisuuden ylittää pato 20 cm:n vedenkorkeuteen saakka.