Project Description

Siltapilariin tukeutuvan työpadon asentaminen | Työt osioittain

Tätä asennusta käytetään rakennelmiin, joissa on yksi tai useampi pilari.
Aloita joen penkereeltä ja ohita pilari ylävirran kautta varmistaen, että käytössä on:

  • riittävän pituinen työpato varmistamaan tiiviys siltaa vasten
  • riittävän suuri aukko pilarien välillä mahdollistamaan padon kuljettaminen niiden läpi.
river työpadon silta laituri

Joen kaltevuusdesta ja voimasta riippuen voidaan joutua tekemään samanlainen asennus sillan alavirtaan. Tässä tapauksessa valittua pilaria ei ohiteta ja pato kiinnitetään seinään, joka on lähtöpenkerettä vastapäätä.

työpadon  asennettu ylävirtaan ja alavirran sillan laitureille
rinnakkaisliitäntä u virta

Asennus ylävirtaan

suodattimen suuttimien kuivaus

Asennus ylävirtaan

suojaputket korvaavat suuttimen joessa

Asennus alavirtaan

uppoarkku suuttimet joen

Asennus alavirtaan

Share This Story, Choose Your Platform!